Miljö

Rekonditionerade IBC-tankar ger stor miljövinst

Rekonditionering av IBC-tankar resulterar i stora miljövinster om man jämför med nytillverkning.

Enligt en forskningsstudie utförd på KTH i Stockholm resulterar en återanvänd tank i över 40 gånger mindre koldioxidutsläpp om man jämför med en nytillverkad, transporten inräknad i siffran.

Med tanke på att man även sparar in halva kostnaden på en rekonditionerad IBC, så framstår återanvändning som ett självklart val för företag som är miljömedvetna och dessutom vill spara en slant på verksamheten.

För att kunna nå dess målsättningar – både miljömässiga och ekonomiska – på ett effektivt sätt så visar erfarenheten att det lönar sig att samarbeta med en helhetsleverantör av IBC-system. Alltså ett företag som kan utföra alla steg i kedjan, från inköp och bortforsling till rengöring och destruktion och vidare till återinsättning på marknaden. Vi gör hela arbetet, inklusive uppförande av de nödvändiga miljödokumenten.

Samarbetar med flera aktörer

Vi samarbetar med alla aktörer för att försäkra oss om att vårt arbete är säkert för både människor och miljö. Vi är certifierade av SP för kontroller av IBC-tankar. Vi innehar alla nödvändiga tillstånd för att sköta destruktion av alla typer av restprodukter samt hantering och transport av gods som är miljöklassat.

Våra chaufförer, och även övrig personal är ADR-utbildade. Vi besiktigar IBC-tankar av alla fabrikat. Vi har dessutom ett eget kvalitetsledningssystem som innefattar kontroll och signering av alla rekonditionerade tankar. Går vissa IBC-tankar inte att rekonditionera, så rengör vi och återvinner dem.

IBC-tankar skonar miljön – och sparar pengar och tid åt ditt företag!