IBC Tank

Vad är en IBC-tank?

Förkortningen IBC kommer från engelskans Intermediate Bulk Container). En IBC-tank (container och behållare är andra benämningar) är en typ av behållare för bland annat vätskor eller bulklast.

En IBC-tank är framtagen för att på ett smidigt, säkert och miljövänligt sätt transportera svårhanterliga och ibland farliga ämnen. En IBC-tank är vanligtvis kubisk och anpassad för hantering med maskiner. IBC används ofta för att transportera farligt gods, därför är kraven på utformning hårda. Det handlar då bland annat om tankens volym, material och hållbarhet.

Många fördelar

Det finns många fördelar med att använd en IBC-tank för att transportera material. Här är några av dessa fördelar:

  • Den kubiska formen gör att man kan transportera mer material på samma yta jämfört med exempelvis cylindriska tankar och behållare. Man kan transportera mycket större mängder om man jämför med paketering som är avsedd för kundmarknaden.
  • En tillverkare kan transportera en produkt i stora mängder från ett land till ett annat till en rimligt låg kostnad. Därefter kan man paketera om till den lokala kundmarknaden, helt enligt detta lands regelverk.
  • IBC-tankar gjord av galvaniserat järn har en beräknad livstid på mer än 20 år och går därför att återanvända ett flertal gånger.

Här är några användningsområden för IBC-tankar:

  • Kemikalier, inkluderande hälsofarligt material.
  • Råmaterial avsett för industriell produktion
  • Vätskor, pulverprodukter.
  • Petrokemiska produkter som färg, lösningsmedel, rengöringsmedel och annat.
  • Matprodukter som sirap och melass.
  • Med flera.

Som lite kuriosa kan vi nämna att IBC-tankar är mycket populära hos djurägare då de kan användas för vattenförsörjning på platser där man inte har en fast vattenanslutning. Det går enkelt att ställa kärlet på en hög plats och sedan släppa ut vatten till vattentrågen med hjälp av självtryck. Somliga använder dem som vattenkälla för utedusch vid sommarstugan.

Viktigt är givetvis att endast använda en IBC-tank som är helt ny eller har rengjorts professionellt för att undvika att det finns kemikalierester kvar om man önskar använda den för vattenförsörjning till djur eller för att duscha i vattnet.

IBC-tankar skonar miljön – och sparar pengar och tid åt ditt företag!